Logo projektu DoradaUnia Europejska logo
Sala wykładowa, widok na rzędy pustych krzeseł

Polecamy poniższe propozycje wydarzeń

Projekt "Głusza"

Muzeum Śląskie zaprasza na wystawę dotyczącą problematyki wpływu języka na postrzeganie rzeczywistości, stworzoną przez osoby głuche oraz słyszące.

Świat osób głuchych to świat oparty na znakach i obrazach. Wystawa ma na celu "skłonić do refleksji nad znaczeniem języka w rozwoju kultury, zrozumienia różnic pomiędzy językami fonicznymi i przestrzenno-wizualnymi, do których zaliczają się wszystkie języki migowe".

Podczas wystawy będzie okazja do zapoznania się z dziełami znanych niesłyszących malarzy, w tym Feliksa Pęczarskiego i innych współczesnych artystów.

Wydarzenie stanowi zachętę do dyskusji na temat nurtu Deaf Art, bazującego na doświadczeniach osób głuchych związanych z codziennym życiem, w tym z trudnościami w edukacji czy z dyskryminacją, a także podkreślającego kulturowo-językową odrębność Głuchych.

Zwiedzanie może odbywać się w języku polskim, angielskim, polskim języku migowym, International Sign. Wystawa będzie dostępna również dla osób niewidomych, w spektrum autyzmu, porozumiewającym się w języku ukraińskim.

Początek: 24.06.2022

Muzeum Śląskie w Katowicach

ul. T. Dobrowolskiego 1

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia.