Logo projektu DoradaUnia Europejska logo
Sala wykładowa, widok na rzędy pustych krzeseł

Polecamy poniższe propozycje wydarzeń

Program: „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością”

Jeszcze do 31.03.2023 Towarzystwo Pomocy Młodzieży realizuje program skierowany do osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-35 lat.

W programie mogą wziąć osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS bądź orzeczenie o grupie inwalidzkiej, zamieszkujące na terenie woj. mazowieckiego.

Program koncentruje się na wsparciu osób z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi i psychicznymi, które przejawiają się m.in. w sferze edukacji, aktywności zawodowej czy uczestnictwa w życiu społecznym. W zakres bogatej oferty wsparcia wchodzi indywidualna i grupowa pomoc psychologiczna, grupy terapeutyczne, warsztaty psychoedukacyjne oraz wsparcie dla rodzin.

Oferta projektu jest bezpłatna.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa

mail: tpm@tpm.org.pl

tel.  508 350 320

oraz na stronie organizatora

 

Zobacz więcej materiałów