Logo projektu DoradaUnia Europejska logo
Sala wykładowa, widok na rzędy pustych krzeseł

Polecamy poniższe propozycje wydarzeń

14. Krakowskie Dni Integracji

logo Krakowskich Dni Integracji
W dniach 25-29 kwietnia br. odbyły się XIV Krakowskie Dni Integracji zorganizowane przez osiem uczelni krakowskich oraz Urząd Miasta Krakowa. 

Ideą tego cyklicznego wydarzenia jest promocja działań na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji, upowszechnianie dobrych praktyk z tym związanych oraz angażowanie osób z niepełnosprawnościami we wszystkie obszary życia akademickiego, włączając sport, kulturę i sztukę. Pierwszego dnia odbyła się konferencja, podczas której nastąpiło wręczenie nagród „Integralia” dla osób lub instytucji zasłużonych w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  

W czasie konferencji miał miejsce panel dyskusyjny z udziałem przedstawicielek jednostek administracyjnych na uczelniach wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Oprócz tego każda z uczelni zaproponowała swój całotygodniowy program wydarzeń, z których mogli skorzystać studenci i pracownicy innych polskich szkół wyższych.

Zespół DON UJ przygotował sześć propozycji spotkań online dla społeczności akademickiej z całej Polski. Tematyka poruszanych zagadnień koncentrowała się wokół zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i korespondowała z hasłem przedsięwzięcia „Z dostępnością na Ty”. W ciągu tygodnia odbyły się następujące spotkania online na platformie MS Teams:

  • Student z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  (ASD) (warsztaty), prowadząca: Magdalena Niedbał
  • Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami (prezentacja), prowadząca: Małgorzata Perdeus-Białek
  • Audiodeskrypcja i napisy rozszerzone – co dla kogo i po co? (prezentacja), prowadząca: Marta Bylica
  • Planowanie dostępnego wydarzenia – na co zwracać uwagę (prezentacja), prowadzące: Katarzyna Gajkowska-Ciuk, Aneta Uhruska
  • Aplikacje dostępne w Microsoft Office 365 wspierające proces uczenia się (warsztaty), prowadząca: Joanna Dzięglewska
  • Jak zamówić usługę tłumaczenia na PJM oraz o warunkach dobrej współpracy z tłumaczami PJM (prezentacja), prowadząca: Aneta Uhruska.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, w każdym wzięło udział ponad dwudziestu słuchaczy i słuchaczek z różnych regionów Polski.