Logo projektu DoradaUnia Europejska logo
Zdjęcie przedstawiające kobietę z rozłożonymi rękami zwróconą ku słońcu

Przeczytaj artykuł

O czym pamiętać? Czego oczekiwać? Kilka słów o ewakuacji osób z niepełnosprawnościami

Jedną z najbardziej nieoczekiwanych konsekwencji włączenia osób z niepełnosprawnościami w nurt życia społecznego jest zaskoczenie odkryciem, że dostępność architektoniczna to nie tylko „przetarcie szlaku do wnętrza budynku”, ale też stworzenie możliwości wyjścia z niego.

Zapewne bierze się ono stąd, że warunkach codziennego użytkowania  obiektu nie ma wielkiego wyzwania związanego z wyjściem – po prostu osoba z niepełnosprawnością, wychodząc, porusza się tą samą drogą, tylko w odwrotną stronę. Banał, prawda? Ale nie jest już tak dobrze, gdy ta standardowa droga przestaje być możliwa do wykorzystania – na przykład w sytuacji zagrożenia. Wówczas windy i podnośniki nie będą działać. Z dużym prawdopodobieństwem droga ewakuacyjna przebiega inaczej – prowadzi do odpowiednio zbudowanego, najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, które może zawierać bariery architektoniczne. Mogą też pojawić się inne, nieoczekiwane przeszkody, które uniemożliwią samodzielne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością.  

Co gorsza, dokonanie tej, skądinąd oczywistej, obserwacji skutkuje pomysłami, aby powrócić do, o ile łatwiejszych, rozwiązań wykluczających osoby z niepełnosprawnościami z pełnego dostępu, na przykład poprzez zaproponowanie przestrzeni „na parterze”. Zajęcia -  na parterze, biuro dla pracownika – na parterze, toaleta, najlepiej jedna – też na parterze. I oczywiście osoba z niepełnosprawnością powinna być „z opiekunem”, który „pomoże w razie czego”1.

Grafika przedstawia wóz strażacki, stojących obok strażaków i panią z psem na smyczy.

To najlepszy moment, aby powiedzieć, że pomysły te są absolutnie nie na miejscu, zaś stanowiąca większe wyzwanie ewakuacja osób z niepełnosprawnościami nie może być argumentem dla właściciela czy administratora obiektu, aby dostępność ograniczać. Wręcz przeciwnie – w odpowiedzi na potrzeby użytkowników oraz zapisy dotyczące dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami2. należy traktować przygotowanie odpowiednich rozwiązań jako priorytetowy i oczywisty krok.  

Będąc osobą z niepełnosprawnością warto wiedzieć, jakie rozwiązania są dostępne, czego należy żądać oraz co powinno się zrobić we własnym zakresie, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo.  

W budynkach, w których przebywamy często znajdują się przestrzenie, do których można się udać unikając zagrożenia. Takie przestrzenie to odrębne strefy pożarowe. Z myślą o ewakuacji osób z niepełnosprawnościami powstały one tam, gdzie większość użytkowników to osoby, które będą potrzebowały pomocy w przypadku ewakuacji (domy pomocy społecznej, żłobki). W innych miejscach (budynki uczelni, urzędów, hoteli, galerii handlowych) ich obecność zależy od wielkości, wysokości i przeznaczenia budynku. Odrębne strefy pożarowe pozwalają przejść poza strefę zagrożenia, bez konieczności opuszczenia budynku. Pomocne są też miejsca, w których można schronić się i przez pewien czas bezpiecznie oczekiwać na pomoc. Mogą to być przestrzenie budowane intencjonalnie w tym celu nazywane obszarami schronienia (niestety wciąż niemal nieobecne w Polsce) lub też istniejące w wielu miejscach, wydzielone pożarowo klatki schodowe lub połączone z nimi przedsionki pożarowe mogące stać się prowizorycznymi platformami ratunkowymi3. Można w nich oczekiwać na dalszą ewakuację, wówczas gdy nie ma możliwości samodzielnego wyjścia na zewnątrz w związku z niepełnosprawnością. Taki, dwuetapowy, sposób ewakuacji przewiduje m.in. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która mówi w art. 6.:  

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:  

1) w zakresie dostępności architektonicznej:  

(…) 

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (…)4

Należy podkreślić, że osoba, która przeszła do odrębnej strefy pożarowej jest już bezpieczna, natomiast przebywanie w klatce schodowej lub poprzedzającym ją przedsionku daje względne i czasowe bezpieczeństwo, które jest jedynie etapem ewakuacji.  

Dla osób z niepełnosprawnością istotną informacją jest to, na jaką pomoc można liczyć i jak ją uzyskać. Samodzielnie zabezpieczyć można się, mając pod ręką istotne numery, na które w sytuacji zagrożenia można zadzwonić. Powinny to być standardowe numery alarmowe oraz numery do miejsc (na przykład portiernia) i osób, na których reakcję można liczyć. W wielu instytucjach wyznaczani są pracownicy, którzy w trakcie zagrożenia kierują ewakuacją i wspierają osoby potrzebujące asysty lub pomocy w opuszczeniu budynku. W Uniwersytecie Jagiellońskim nazywane są one osobami funkcyjnymi i można je rozpoznać po tym, że po ogłoszeniu alarmu założą odblaskowe kamizelki i będą zachęcać ludzi do wychodzenia. To te osoby będą pomocne i do nich należy się zwracać. Warto już dziś, zastanowić się, jakiej pomocy będziemy od nich oczekiwać. Osoby te w Uniwersytecie Jagiellońskim uczestniczą w szkoleniach z zakresu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, mają więc podstawową wiedzę na temat tego, jak powinny się zachować, ale zawsze pomocne byłoby ze strony osób z niepełnosprawnościami klarowne wyjaśnienie oczekiwań i potrzeb komunikowanych osobom funkcyjnym, aby podejmowane działania były możliwie najbardziej trafne i bezpieczne. 

Myśląc o zagrożeniu, które może skutkować koniecznością ewakuacji, warto zastanowić się nad tym, co może być w takiej sytuacji potrzebne – krzesła ewakuacyjne, materace ewakuacyjne, miejsce siedzące w punkcie zbiórki, potrzeba asysty. Ważne jest posiadanie wiedzy, czy takie sprzęty są dostępne oraz czy będą one wygodne i przydatne dla konkretnej osoby, dlatego warto je poznać i określić swoje preferencje w tym zakresie, a także wiedzieć, czy można z nich skorzystać w miejscu naszego częstego przebywania. Zarówno krzesła ewakuacyjne, jak i materace są nowością w polskich warunkach, ale przeprowadzane już badania pokazują, że ewakuacja przy wykorzystaniu takiego sprzętu jest szybsza i bezpieczniejsza zarówno dla osoby z niepełnosprawnością, jak i dla obsługujących ją operatorów. Potrzebna jest też mniejsza liczba ludzi do asystowania osobom z niepełnosprawnościami5. W Uniwersytecie Jagiellońskim w wielu miejscach znajdują się krzesła ewakuacyjne, systematycznie też dokonywane są nowe zakupy. Osoby funkcyjne uczą się, jak z nich korzystać i ćwiczą to w ramach scenariuszy próbnych ewakuacji.  

Osoba z niepełnosprawnością powinna zapoznać się z drogą ewakuacyjną oraz sprawdzić osobiście, jak ona wygląda i co się w niej znajduje. Jest to szczególnie istotne dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Można zwrócić się z taką prośbą do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie budynku, na przykład administratorów budynków i pracowników portierni. W przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą to zrobić też pracownicy Centrum Dostępności UJ oraz Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej. 

Osoby z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Jagiellońskim mogą zwrócić się z prośbą o przygotowanie indywidualnego planu ewakuacji, który jest wzorowany na zachodnich rozwiązaniach tego rodzaju 6. Stworzenie go pozwala na skuteczniejsze przygotowanie sposobu działania odpowiadającego na konkretne potrzeby danej osoby wykraczając poza standardowe rozwiązania. Pozwala to zaplanować zakup sprzętu i dodatkowe przeszkolenie ludzi. Dzięki temu można zaopatrzyć się w krzesła ewakuacyjne oraz w mapy dotykowe pokazujące drogę ewakuacji.  

Warto zaplanować postępowanie w związku z konsekwencjami, jakie mogą pojawić się w sytuacji zagrożenia, wówczas gdy powrót do codzienności stanie się utrudniony: na wypadek utraty sprzętu lub kontaktu z osoba bliską, asystentem/asystentką, czy choćby komplikacji komunikacyjnych uniemożliwiających normalny powrót do domu.  

Zwracając się w tym artykule do osób z niepełnosprawnościami chciałabym podkreślić, że uważność i budowanie świadomości tego, co może być pomocne w sytuacji zagrożenia jest wyzwaniem dla wszystkich. Każdy człowiek powinien to zrobić w momencie wejścia do jakiegokolwiek budynku. Niestety doświadczenie pokazuje, że robią to jedynie osoby, które rozumieją wartość takiej wiedzy, na przykład profesjonalni ratownicy oraz ci, którzy uczestniczyli w sytuacji zagrożenia i to doświadczenie osobiste nadwątliło ich poczucie bezpieczeństwa i zmotywowało do większej uważności. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tych kilku zapisanych przeze mnie zdań dołączą do nich także osoby z niepełnosprawnościami, aby świadomie czerpać z istniejących i skutecznie żądać wymaganych prawem, a wciąż w niektórych miejscach zaniedbywanych, rozwiązań.  

Przypisy

1Na szczęście nie sięgamy jeszcze głębiej, do czasów gdy zabraniano wchodzić do pomieszczeń osobom na wózkach właśnie ze względu na przepisy pożarowe. Wspomina o tym m.in. w swojej pracy „The Spiral Cage” Al Davison. Za Angelina Adams, „The Spiral Cage”: Disability and the Work of Al Davison (https://the-toast.net/2014/11/03/disability-and-the-work-of-al-davison/ , dostęp 18.11.2022)

2Ustawa o zapewnieniu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami z 2019 r.

3Leszko B., Platformy ratunkowe, [w:] Inżynier budownictwa, (181), marzec 2020.

4Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 2019.

5Mgr inż. poż. Andrzej Migas, Ergonomiczne aspekty ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych z uwzględnieniem krzeseł ewakuacyjnych, materacy oraz mat ratowniczych. Prezentacja wygłoszona na Konferencji naukowo-technicznej: Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami, Wrocław, 7-8 kwietnia 2022 r.

6Wolny P., Tuśnio N., Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami, [w:] Przegląd pożarniczy, styczeń 2020

Bibliografia: 

  1. Hyjek M., Augustyniak M., Tota-Stawarczyk P., Dostępność. Bezpieczna ewakuacja. Fundacja Polska bez barier, Warszawa 2022. 
  2. Migas A., Ergonomiczne aspekty ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych z uwzględnieniem krzeseł ewakuacyjnych, materacy oraz mat ratowniczych. Prezentacja wygłoszona na konferencji naukowo-technicznej „Ewakuacja osób z  niepełnosprawnościami”, Wrocław, 7-8 kwietnia 2022 r. 
  3. Wolny P., Tuśnio N., Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami, [w:] Przegląd pożarniczy, styczeń 2020. 
  4. Leszko B., Platformy ratunkowe, [w:] Inżynier budownictwa, (181), marzec 2020.  
  5. Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696 [dostęp: 18 listopada 2022]. 
  6. Szmitkowski P., Ochrona osób z niepełnosprawnościami w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2020. 

O autorce

Małgorzata Perdeus-Białek – trenerka, edukatorka, specjalistka ds. niepełnosprawności, długoletnia pracowniczka Centrum Dostępności UJ (byłego Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ).